Pályázó neve: *
Lakhelye: *
Megpályázott munkakör, amennyiben
életrajzát egy konkrét, meghirdetett
munkakörre nyújtotta be:
*


Tájékoztatjuk, hogy a Sió-Friss Kft-hez elektronikusan beküldött pályázati anyagát a Sió-Friss Kft. HR osztálya kezeli. 

Az adatkezelés célja a társaság által meghirdetett munkakörre a legalkalmasabb jelölt kiválasztása, melynek érdekében az iskolai végzettségre, szakmai tapasztalatra, releváns képességekre vonatkozó adatok kezelése történik meg. Tájékoztatjuk, hogy a kiválasztási folyamat során esetenként áttekintjük a közösségi oldalon publikussá tett, a munkakör szempontjából releváns információkat is. Alkalmassági tesztet abban az esetben alkalmazunk, ha valamely képesség mérése fontos a pozíció betöltése szempontjából, erről telefonon vagy e-mailben előzetesen értesítjük. 

A kezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyről kérjük az oldal alján nyilatkozzon! Amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá, pályázati anyagát annak beérkezésétől számított 15. napon megsemmisítjük, azonban ebben az esetben a pályázati eljárásban nem tud részt venni. 


A pályázatok előszűrését a HR osztály végzi, adatait az illetékes szervezeti részleg vezetője ismerheti meg azokat. Az interjúk lebonyolítását követően minden konkrét, meghirdetett munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárás résztvevőjét értesítjük, legkésőbb a pályázatok beérkezésének határidejét követő 30. napig. Ezt követően -, amennyiben a munkakört nem Ön nyeri el, pályázati anyagát megsemmisítjük. Amennyiben kéri a pályázati eljárás lezárulását követően beküldött anyagának, adatainak megőrzését, kérjük hozzájáruló nyilatkozatát, melyről szintén az oldal alján nyilatkozhat. Ebben az esetben képzettségének, tapasztalatának megfelelő munkakör felmerülése esetén értesítjük Önt. Amennyiben Ön nem egy konkrét pozíciót pályázott meg életrajza elküldésével, szintén kérjük, hogy adja hozzájárulását, hogy anyagát, adatait megőrizhessük és az Ön életrajzának megfelelő pozíció felmerülése esetén értesíthessük. Ha nem konkrét, meghirdetett pozíciót pályázott meg, csak abban az esetben kap tőlünk értesítést, amennyiben munkakört tudunk Önnek ajánlani. 

Önnek lehetősége van adatai módosítását, törlését, kezelésének korlátozását kérni, melyet a hr@siofriss.hu e-mail címen tehet meg. Ezen az elérhetőségén tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, illetve vonhatja vissza adatkezelési hozzájárulását. Adatai kezelésével kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: www.naih.hu 


A fenti tájékoztatót tudomásul vettem:
Hozzájárulok, hogy pályázati anyagomat a munkáltató: *
Nem vagyok robot:
Go to top